Three from Prostokvashino
October 10, 1978
Konstantin Goncharov
10
July 1, 2019